Vi skal bygge fremtidas lokalsamfunn

Hva er den store visjonen til Aurskog-Høland Arbeiderparti? Jo vi skal bygge og forme fremtidas lokalsamfunn hvor vi skal ha en god skole, tenke miljøvalg i alle politiske beslutninger, bygge flere omsorgsboliger, ha gode fremtidsrettede helsetjenester og øke antall lærlinger. Fortsett å lese «Vi skal bygge fremtidas lokalsamfunn»